xem chi tiet tin tuc - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 

Đề xuất phương án lập Quy hoạch các khu công nghiệp và đô thị - dịch vụ tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong giai đoạn 2021-2025

Ngày 15-03-2021

Nhằm tích hợp Quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang vào quy hoạch chung của tỉnh, đồng thời thực hiện theo quy định tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP, ngày 10/3/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã tổ chức cuộc họp thông qua phương án quy hoạch và thành lập các khu công nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong giai đoạn 2021-2025.

Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Phong Minh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Ban Quản lý các khu công nghiệp chủ trì, cùng tham dự có các đồng chí Phó Trưởng Ban, đại diện các phòng và đơn vị trực thuộc; cuộc họp do Phòng Quản lý Đầu tư Quy hoạch Xây dựng chuẩn bị nội dung và trình bày.

Đồng chí Nguyễn Phong Minh phát biểu chỉ đạo

Ban Quản lý các khu công nghiệp được UBND tỉnh giao quản lý 02 KCN, 04 Cụm CNTT và 01 Trung tâm điện lực Sông Hậu và khu điều hành quản lý KCN Sông Hậu với tổng diện tích 1.280,26 ha đất. Hiện nay, quỹ đất để kêu gọi thu hút đầu tư về công nghiệp còn ít không đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư trong thời gian tới; do đó nhu cầu thành lập KCN mới là rất cấp thiết.

Phòng Quản lý Đầu tư Quy hoạch và Xây dựng đã trình bày các bước lập quy hoạch và tiến tới thành lập các khu công nghiệp theo Chương trình số 03/CTr-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh (đến năm 2025 sẽ thành lập 5 khu công nghiệp). Các khu này Ban Quản lý các khu công nghiệp đều đã đề nghị UBND các huyện bổ sung vào Quy hoạch sử dụng giai đoạn 2020 - 2030; qua ý kiến và góp ý của thành phần tham dự các phương án cơ bản đều được tán thành.

Qua cuộc họp, Phòng Quản lý Đầu tư Quy hoạch và Xây dựng sẽ chỉnh sửa điều chỉnh phương án phù hợp trình Lãnh đạo Ban xem xét báo cáo UBND tỉnh Hậu Giang./.


Đang online: 1
Hôm nay: 399
Đã truy cập: 253078
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.