xem chi tiet tin tuc - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tại Ban Quản lý các khu công nghiệp

Ngày 29-04-2022

Xem chi tiết tại đây


Đang online: 1
Hôm nay: 33
Đã truy cập: 269074
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.