xem chi tiet tin tuc - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 

Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Bột mì

Ngày 05-04-2022

Ngày 05/4/2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức buổi trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Bột mì.