xem chi tiet tin tuc - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 

Tổng kết thực hiện Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 18-02-2021

Tài liệu hội nghi

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 1. Bao cao tong ket de an 986.pdf_20210218113233.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 34
Đã truy cập: 77987
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.