xem chi tiet tin tuc - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 

Tiếp nhận đề xuất dự án thuộc “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025” , thực hiện từ năm 2022

Ngày 16-03-2021

Xem chi tiết tại đây


Đang online: 1
Hôm nay: 71
Đã truy cập: 78024
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.