xem chi tiet tin tuc - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 

Thu, phân tích mẫu nước thải sau xử lý đối với các doanh nghiệp không đấu nối vào trạm XLNT tập trung của KCN

Ngày 30-07-2020

 

Thực hiện Kế hoạch số 553/KH-BQL ngày 25/5/2020 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang về khảo sát hiệu quả vận hành hệ thống xử lý nước thải của các dự án trong khu, cụm CNTT. Kết hợp lịch đến thăm và làm việc với các doanh nghiệp theo kế hoạch thường niên, Ban Quản lý đã đến thăm và làm việc với 22 doanh nghiệp, đồng thời tiến hành thu 06 mẫu nước thải đối với các doanh nghiệp không đấu nối vào Trạm xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp.

Từ ngày 26/5/2020 đến ngày 10/6/2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã phối hợp Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng Cần Thơ tổ chức thu mẫu và phân tích mẫu nước thải của 06 doanh nghiệp: Công ty CP Thủy sản Minh Phú – Hậu Giang, Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam, Công ty CP Thủy sản Chất Lượng Vàng, Công ty Thực phẩm xuất khẩu Phú Thịnh, Công ty TNHH Thanh Khôi và Công ty TNHH SX TM Kim Thủy. Quá trình thu mẫu đảm bảo tính khách quan, chính xác và có sự chứng kiến của đại diện doanh nghiệp, ký niêm phong và xác nhận biên bản thu mẫu.

Mẫu thu được phân tích theo các chỉ tiêu của QCVN 40:2011/BTNMT - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước thải công nghiệp và QCVN 11:2015/BTNMT. Kết quả phân tích mẫu đợt này phục vụ cho mục đích khảo sát hiệu quả vận hành hệ thống xử lý nước thải của các dự án và công tác lập các báo cáo chuyên đề./.

                                                                                                                                                    Thu Thảo


Đang online: 1
Hôm nay: 352
Đã truy cập: 253031
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.