xem chi tiet tin tuc - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 

Tham dự Hội nghị tập huấn triển khai một số nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (mới)

Ngày 17-03-2022

       

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Tai lieu de an 06.rar_20220318072142.rar

Đang online: 1
Hôm nay: 392
Đã truy cập: 247182
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.