xem chi tiet tin tuc - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 

Quán triệt, tuyên truyền, triển khai, thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU ngày 01/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” trên địa bàn tỉnh

Ngày 28-06-2022

Xem chi tiết tại đây


Đang online: 1
Hôm nay: 23
Đã truy cập: 299341
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.