xem chi tiet tin tuc - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang

Ngày 31-03-2021

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thường trực UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thường xuyên rà soát, bổ sung, sửa đổi các thủ tục hành chính (sau đây gọi là TTHC), đảm bảo doanh nghiệp thực hiện một cách thuận lợi, nhanh chóng, hiệu quả.

 

Theo Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh được phê duyệt tiếp nhận giải quyết 30 TTHC qua Cổng dịch vụ công tỉnh Hậu Giang và Cổng dịch vụ công quốc gia theo mức độ 3, mức độ 4. Qua đó, tất cả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý được niêm yết đầy đủ quy trình giải quyết, tên loại thủ tục hành chính tại Trụ sở cơ quan và Trang Thông tin điện tử Ban Quản lý để doanh nghiệp, người dân theo dõi, giám sát tiến độ và kết quả giải quyết TTHC; đảm bảo 100% TTHC được tiếp nhận và giải quyết qua Hệ thống Một cửa điện tử tỉnh Hậu Giang.

Thời gian qua, Ban Quản lý tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp thao tác nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hậu Giang giúp tiết kiệm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp, kết quả nhận được sự đồng tình, hưởng ứng rất lớn từ phía doanh nghiệp, đến nay một số doanh nghiệp đã thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hậu Giang. Trong quý I năm 2021, Ban Quản lý đã tiếp nhận và giải quyết 41 hồ sơ, trả kết quả 39 hồ sơ (đều đúng và trước hạn), hướng dẫn thực hiện lại 02 hồ sơ; trong đó 34 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, 02 hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Ngoài ra, Ban Quản lý đã thực hiện tốt vai trò đầu mối trong việc tiếp nhận, theo dõi và phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan nhằm giải quyết 36 TTHC liên thông cho doanh nghiệp theo Quyết định 399/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019, hiện nay doanh nghiệp không phải đến trực tiếp thực hiện thủ tục tại từng sở, ngành, địa phương nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp.

Thời gian tới, Ban Quản lý tiếp tục rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung các TTHC; kịp thời đăng tải, niêm yết đầy đủ những quy định mới về thủ tục đầu tư, thủ tục lao động - tiền lương, doanh nghiệp trên Trang Thông tin điện tử của Ban Quản lý các khu công nghiệp để doanh nghiệp dễ dàng cập nhật, tìm hiểu và thực hiện; đẩy mạnh công tác giải quyết TTHC đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi tất cả các nhiệm vụ đề ra./.

Ái Vân


Đang online: 1
Hôm nay: 19
Đã truy cập: 77972
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.