xem chi tiet tin tuc - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 

Lễ ký kết hợp đồng lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Đông Phú – giai đoạn 2, xã Đông Phú, huyện Châu Thành

Ngày 08-07-2022

Thực hiện theo chỉ đạo UBND tỉnh Hậu Giang thống nhất hình thức tài trợ kinh phí tổ chức lập quy hoạch khu công nghiệp, ngày 08/7/2022 tại phòng họp số 1 đã diễn ra buổi lễ ký kết hợp đồng 3 bên lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Đông Phú – giai đoạn 2, xã Đông Phú, huyện Châu Thành.

Chủ trì buổi lễ là đồng chí Nguyễn Phong Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp, đại diện cho cơ quan tổ chức lập quy hoạch. Cùng tham gia có Ông Hoàng Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Shinec, đơn vị tài trợ kinh phí cùng đại diện các phòng ban chức năng; Ông Phí Đức Huy đại diện Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam, đơn vị tư vấn lập Quy hoạch.

Quan cảnh buổi ký kết

Mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 là ưu tiên phát triển công nghiệp, với chủ trương, định hướng phát triển các KCN theo hướng bền vững, khu công nghiệp sinh thái, thân thiện môi trường. Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu này và tạo sức bật thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2030 Ban Quản lý các khu công nghiệp tham mưu tỉnh thành lập 08 KCN với diện tích 2.233 ha, trong đó giai đoạn 2021 - 2025 sẽ thành lập 04 KCN với diện tích 784 ha.

Cùng với đó là sự chủ động tìm kiếm thu hút nhà đầu tư hạ tầng, phối hợp thực hiện các trình tự thủ tục lập quy hoạch, từ ngày 23/02/2022 Công ty Cổ phần Shinec có văn bản gửi Tỉnh Hậu Giang đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp tại tỉnh Hậu Giang, qua thời gian tìm hiểu, nghiên cứu, phối hợp thực hiện các nội dung liên đến ngày 08/4/2022 Công ty Cổ phần Shinec đã có văn bản chính thức đề xuất tài trợ kinh phí để Ban Quản lý lập quy hoạch phân khu xây dựng KCN Đông Phú – giai đoạn 2, huyện Châu Thành với quy mô diện tích 234 ha, Ban Quản lý các KCN đã xác định Công ty Cổ phần Shinec là nhà đầu tư chiến lược, có năng lực và kinh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư phát triển các khu công nghiệp theo hướng công nghiệp sạch ít gây ô nhiễm môi trường.

Ban Quản lý các khu công nghiệp đã chủ động phối hợp các sở ngành, tham mưu UBND tỉnh, đến ngày 05/05/2022 UBND tỉnh ban hành Công văn số 586/UBND-NCTH thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Shinec tài trợ 100% kinh phí (không hoàn lại) cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh để lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Đông Phú -  giai đoạn 2, với quy mô khoảng 234 ha tại xã Đông Phú, huyện Châu Thành.