xem chi tiet tin tuc - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 

Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - GĐ1

Ngày 26-08-2020
STT Khu CN Tân Phú Thạnh-giai đoạn 1 Địa chỉ Người đại diện pháp luật
1 Công ty Cổ phần Thủy sản Cafatex 1800158710 KCN Tân Phú Thành,
xã Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang
Nguyễn Văn Kịch
2 Công ty TNHH Thanh Khôi 1800540461 KCN Tân Phú Thành,
xã Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang
Nguyễn Thị Bé Tư
3 Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Khang Hưng 1801315758 KCN Tân Phú Thành,
xã Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang
Lê Ngọc Nhan
4 Công ty TNHH Chính Giang 6300043439 KCN Tân Phú Thành,
xã Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang
Nhan Văn Chính
5 Công ty THHH Phú Thạnh 1800303943 KCN Tân Phú Thành,
xã Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang
Phan Thị Minh Tuệ
6 Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Đặng Toàn 1800410688 KCN Tân Phú Thành,
xã Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang
Phan Minh Huề
7 Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ VDA - Hậu Giang 6300050316 KCN Tân Phú Thành,
xã Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang
Huỳnh Văn Sơn
8 Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu Phú Thịnh 6300055339 KCN Tân Phú Thành,
xã Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang
LÊ CÔNG LẬP
9 Công ty TNHH Lạc Tỷ II 6300142662 KCN Tân Phú Thành,
xã Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang
Lin Chang Yung
10 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang - Chi nhánh Nhà máy Dược phẩm DHG tại Hậu Giang    KCN Tân Phú Thành,
xã Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang
Nguyễn Hoàng Nam
11 Công ty Cổ phần Bê tông 620 Hậu Giang  6300133403 KCN Tân Phú Thành,
xã Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang
Phạm Thanh Điền
12 Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi RICO Hậu Giang  6300186412 KCN Tân Phú Thành,
xã Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang
Võ Văn Tuấn
13 Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Kim Thủy 6300217283 KCN Tân Phú Thành,
xã Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang
HẠ PHI HÙNG
14 Công ty TNHH MTV Bê Tông Hamaco-  Hậu Giang  6300224241 KCN Tân Phú Thành,
xã Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang
Nguyễn Thanh Điền
15 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Thanh Hương  6300234659 KCN Tân Phú Thành,
xã Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang
Đặng Hồng Ngọc
16 Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Xuất nhận khẩu Hung Xiang (Việt Nam) (thuê kho Thanh Hương) 6300227877 KCN Tân Phú Thành,
xã Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang
Phạm Hoàng Sơn
17  Công ty TNHH Hải Thanh 6300249870 KCN Tân Phú Thành,
xã Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang
Võ Minh Hải Thanh
18 Công ty TNHH Đầu tư Đan - Việt 6300253193 KCN Tân Phú Thành,
xã Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang
Đinh Trần Việt Sơn
19 Công ty TNHH Tân Thuận Thành - HG 6300251076 KCN Tân Phú Thành,
xã Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang
Trịnh Ngọc Phượng
20 Công ty TNHH MNS Feed Hậu Giang 6300260930 KCN Tân Phú Thành,
xã Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang
Phạm Trung Lâm
21 Công ty TNHH MTV XD - TM Thành Phát
 
6300203442 KCN Tân Phú Thành,
xã Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang
Nguyễn Bá Sơn
22 Công ty TNHH  Bao bì Đông Âu 6300294545 KCN Tân Phú Thành,
xã Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang
HUỲNH THỊ THU HÀ
23 Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ nghệ Kim Hưng 6300310620 KCN Tân Phú Thành,
xã Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang
Huỳnh Thị Ánh Nguyệt
24 Công ty TNHH MTV Nhựa sinh học Hậu Giang 6300317601 KCN Tân Phú Thành,
xã Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang
Nguyễn Hồng Phương


Đang online: 1
Hôm nay: 137
Đã truy cập: 269178
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.