xem chi tiet tin tuc - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 

Khu công nghiệp Sông Hậu - GĐ1

Ngày 26-08-2020
TT Tên Công ty Mã số Địa chỉ của Công ty Người đại diện pháp luật
I Khu công nghiệp Sông Hậu-giai đoạn 1      
1 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang  6300037629 KCN Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang Ông Võ Thanh Phong
2 Công ty TNHH TM XNK Vĩnh Thành Đạt  1601979078 KCN Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang Ông Trần Châu Bảo Toàn
3 Công ty Xi măng Nghi Sơn 2800464741 KCN Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang Ông Atsuhiro Koike
4 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Vận tải Hoàng Bách 6300306374 KCN Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang Trần Văn Tú
5 Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú - Hậu Giang 6300033769 KCN Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang Ông Lê Văn Quang
6 Công ty Cổ phần Cảng Minh Phú  Hậu Giang 6300108975 KCN Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang Ông Lê Văn Quang
7 Công ty Cổ phần MeeKong Logistics 6300263071 KCN Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang Phạm Quốc Long
8 Công ty Cổ phần Thủy sản Chất lượng Vàng 6300087348 KCN Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang Nguyễn Hùng Cường
9 Công ty TNHH MTV Thuốc thú y và chế phẩm sinh học Vemedim 6300171310 KCN Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang Lưu Phước Hậu
10 Công ty TNHH MTV Bao bì Vemedim 642041000010 KCN Sông Hậu, GĐ 1, huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang TRẦN VĂN SỸ
11  Công ty TNHH Number One Hậu Giang 6300227884 KCN Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang Trần Quí Thanh
12 Công ty TNHH Tập Đoàn Quốc Tế Runlong - Hậu Giang (Việt Nam) 642023000002 KCN Sông Hậu - giai đoạn 1, Đông Phú, Châu Thành, Hậu Giang WEN SHAO QIANG
13 Công ty PTHT KCN tỉnh Hậu Giang (liên kết với Công ty TNHH MTV Bêtông Hamaco - Hậu Giang) 6300224241 KCN Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang Trần Thanh Điền
14 Công ty TNHH MTV Masan HG 6300262818 KCN Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang PHẠM HỒNG SƠN
15 Công ty TNHH MTV Masan Brewery HG  6300259029 KCN Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang Nguyễn Thiều Nam
16 Công ty Cổ phần nước Aquaone Hậu Giang 6300261807 Khu công nghiệp Sông Hậu GĐ1, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang Tạ Bình Nguyên
17 Công ty TNHH Việt Nam Food Hậu Giang 6300262800 KCN Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang Hoàng Việt Tùng
18 Công ty Cổ phần WestFood Hậu Giang  6300265343 KCN Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang Nguyễn Vũ Lộc


Đang online: 1
Hôm nay: 203
Đã truy cập: 269244
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.