xem chi tiet tin tuc - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 

Hậu Giang: Đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng đưa kinh tế phát triển

Ngày 25-09-2020

Trong Quý III/2020, Hậu Giang đã bàn giao 3ha mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn để đảm bảo tiến độ thi công dự án đang xây dựng. 

Vừa qua do dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát lần 2 tại một số tỉnh, thành phố… có diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, nhà thầu sử dụng lao động nước ngoài trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn để đảm bảo tiến độ thi công dự án đang xây dựng. 

 


Tổng số dự án trong các khu, cụm công nghiệp tập trung là 57, có 55 dự án SXKD (trong đó có 6 nước ngoài) và 2 dự án kinh doanh kết cấu hạ tầng, với tổng mức thu hút đầu tư trong nước là 73.657 tỷ đồng, ngoài nước là 488,4 triệu USD. Vốn triển khai dự án đến tháng 7/2020 là 3.543 tỷ đồng.
Trong Quý III tiếp và làm việc với 6 nhà đầu tư tìm hiểu đầu tư với nhiều ngành nghề, tiếp nhận văn bản đề xuất dự án đầu tư 5 dự án mới và mở rộng của Công ty CP Dược Hậu Giang, Công ty TNHH Phước Nguyên, Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam - Chi nhánh miền Nam, Công ty TNHH Chế biến lương thực Đồng Tiến, Công ty CP Thủy sản Cafatex được UBND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư mở rộng dự án Cold Storage Logistic của Công ty CP Thủy sản Cafatex, dự án “Nhà máy phối trộn xi măng” của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang, nâng công suất lên 1.000.000 tấn/năm của Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thu hút 6 dự án mới và mở rộng với tổng số vốn đăng ký 2.187,44 tỷ đồng, thu hồi chủ trương đầu tư 3 dự án.

Cấp lại 37 giấy phép lao động cho người nước ngoài; cấp 86 C/O mẫu D cho Công ty TNHH Giấy Lee & Man.

iá trị sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm đạt 15.677,426 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu đạt 283,864 triệu USD, giá trị nhập khẩu đạt 200,247 triệu USD và nộp ngân sách 302,883 tỷ đồng.

Trong Quý đã bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư 3ha. Lũy kế đầu năm đến nay đã bàn giao 9,017 ha mặt bằng cho nhà đầu tư. Phê duyệt mới và bổ sung 261 hộ với số tiền 91,055 tỷ đồng; chi trả 103 hộ với số tiền 23,972 tỷ đồng; Nhà đầu tư chuyển 6,313 tỷ. Phê duyệt mới 61 hộ với 61 nền, giao thực địa 18 nền, tổ chức bốc thăm 10 hộ với 12 nền. Lũy kế đầu năm đến nay ban hành 26 quyết định giao đất, thu tiền sử dụng đất 35 nền với số tiền 2,012 tỷ đồng, chuyển hồ sơ 11 nền. Hiện nay, đã có Quyết định giao đất nhưng hộ dân chưa đóng tiền 72 nền với số tiền 2,977 tỷ đồng.

Năm 2020, Hậu Giang được bố trí vốn là 55,070 tỷ đồng. Trong đó, Kế hoạch vốn bố trí đầu năm là 23,533 tỷ đồng, kế hoạch vốn bổ sung là 31,537 tỷ đồng, giá trị giải ngân được 38,995 tỷ đồng, khối lượng thực hiện được 46,386 tỷ đồng. Trong quý cuối cùng của năm 2020, Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính nhất là vận động doanh nghiệp áp dụng giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết hồ sơ, thủ tục cho doanh nghiệp.

Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục dự án thuộc ngành nghề thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung. Tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB, vận động các hộ nhận tiền, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, nhà đầu tư: Công ty Bê tông 620, Công ty Bê tông Hamaco, Công ty Kim Hưng, Công ty Lạc Tỷ II, Công ty Sunpro Steel và Công ty Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang.

Phát hành từ nguồn https://giadinhvaphapluat.vn/


Đang online: 1
Hôm nay: 1123
Đã truy cập: 546187
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.