xem chi tiet tin tuc - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 

Công đoàn cơ sở Ban Quản lý phối hợp Chi đoàn tổ chức Trung thu 2020 Chủ đề “Đêm hội trăng rằm”

Ngày 03-12-2020

Được sự thống nhất của Lãnh đạo Ban, Công đoàn cơ sở BQL phối hợp  Chi đoàn Ban Quản lý đã tổ chức Trung thu 2020 chủ đề “Đêm hội trăng rằm”.