xem chi tiet tin tuc - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm “Lập công dâng Bác” 6 tháng đầu năm 2021

Ngày 31-03-2021

 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm “Lập công dâng Bác” 6 tháng đầu năm 2021

Ngày 12 tháng 3 năm 2021, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang ban hành Công văn số 188/BQL-VP phát động đợt thi đua cao điểm “Lập công dâng Bác” đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động của đơn vị.