tra cuu gia dat - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 

Tra cứu giá đất

Ngày 23-02-2023

“Hiện tại theo điểm g khoản 3 điều 4 Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cụ thể như sau: “Đối với đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp được ban hành tại Quy định này chỉ áp dụng trong trường hợp đất đã được GPMB và chỉ tính 01 mức giá chung cho toàn thửa đất”

Tại khoản 7 điều 4 quy định: “7.Giá đất trong bản giá đất đối với đất sử dụng có thời hạn được tính tương ứng thời hạn sử dụng đất là 70 năm”. Giá: 1.100.000 đồng m2/70 năm.

Lưu ý: tại các KCN, cụm CNTT hiện nay chưa có đất sạch; thời hạn thuê áp dụng 50 năm, giá tham khảo cho NĐT là khoảng 8 tỷ đồng/1ha/50 năm (đã bao gồm miễn giảm tiền thuê đất).”

Bạn đánh giá trải nghiệm với trang TTĐT của chúng tôi như thế nào?

Rất hài lòng
Hài lòng
Chưa hài lòng


Đang online: 2
Hôm nay: 1254
Đã truy cập: 546317
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.