thong bao ket luan - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 23 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1019/TB-BQL 10/09/2020 Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp giao ban ngày 07 tháng 9 năm 2020
921/TB-BQL 14/08/2020 Kết luận của Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp ngày 11 tháng 8 năm 2020
70/QÐ-BQL 07/08/2020 Về việc cử viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2020 (lớp 4)
880/TB-BQL 05/08/2020 Kết luận của Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp giao ban ngày 03 tháng 8 năm 2020
68/QÐ-BQL 03/08/2020 Về việc thành lập Tổ Giám sát phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ quan và trên địa bàn các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung tỉnh Hậu Giang
794/TB-BQL 16/07/2020 Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp giao ban ngày 14 tháng 7 năm 2020
684/TB-BQL 23/06/2020 Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp giao ban ngày 22 tháng 6 năm 2020
565/TB-BQL 27/05/2020 Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp giao ban ngày 25 tháng 5 năm 2020
459/TB-BQL 28/04/2020 Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp giao ban ngày 27 tháng 4 năm 2020
348/TB-BQL 26/03/2020 Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp giao ban ngày 23 tháng 3 năm 2020

Bạn đánh giá trải nghiệm với trang TTĐT của chúng tôi như thế nào?

Rất hài lòng
Hài lòng
Chưa hài lòng


Đang online: 1
Hôm nay: 142
Đã truy cập: 269183
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.