thong bao ket luan - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 19 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
02/TB-BQL 08/03/2021 Thông báo kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp giao ban ngày 05 tháng 01 năm 2021
18/TB-BQL 23/02/2021 Kết luận của đồng chí Trưởng ban tại cuộc họp giao ban ngày 22 tháng 02 năm 2021
15/TB-BQL 03/02/2021 Kết luận của đồng chí Trưởng ban tại cuộc họp giao ban ngày 02 tháng 02 năm 2021
1048/TB-BQL 16/12/2020 Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp giao ban ngày 14 tháng 12 năm 2020
1036/TB-BQL 10/11/2020 Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp giao ban ngày 09 tháng 11 năm 2020
1031/TB-BQL 28/10/2020 Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp giao ban ngày 26 tháng 10 năm 2020
1019/TB-BQL 10/09/2020 Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp giao ban ngày 07 tháng 9 năm 2020
921/TB-BQL 14/08/2020 Kết luận của Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp ngày 11 tháng 8 năm 2020
70/QÐ-BQL 07/08/2020 Về việc cử viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2020 (lớp 4)
880/TB-BQL 05/08/2020 Kết luận của Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp giao ban ngày 03 tháng 8 năm 2020

Bạn đánh giá trải nghiệm với trang TTĐT của chúng tôi như thế nào?

Rất hài lòng
Hài lòng
Chưa hài lòng


Đang online: 1
Hôm nay: 13
Đã truy cập: 77966
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.