don vi su nghiep - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 

Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp

Ngày 02-02-2021

 

 

 Giám đốc: Ngô Tấn Quốc
Điện thoại di động: 0939.296.786
Email: quocnt.kcn@haugiang.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Phi Hải
Điện thoại di động: 0907.226.388
Email: hainp.kcn@haugiang.gov.vn

 

a) Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hậu Giang là đơn vị trực thuộc Ban Quản lý, có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2006 và Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 08/08/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Chủ trì, phối hợp tham mưu Lãnh đạo Ban Quản lý phối hợp các đơn vị Công an và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền kiểm tra công tác giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, xây dựng đối với khu công nghiệp và đề xuất những biện pháp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tổ chức lực lượng bảo vệ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy trong khu công nghiệp;

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Quản lý giao.

c) Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hậu Giang hoạt động theo Quy chế được Ban Quản lý ban hành; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý; quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

Bạn đánh giá trải nghiệm với trang TTĐT của chúng tôi như thế nào?

Rất hài lòng
Hài lòng
Chưa hài lòng


Đang online: 2
Hôm nay: 1202
Đã truy cập: 546265
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.