cac van ban khac - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 

Hiển thị tìm kiếm văn bản

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 19 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
02/TB-BQL 08/03/2021 Thông báo kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp giao ban ngày 05 tháng 01 năm 2021
18/TB-BQL 23/02/2021 Kết luận của đồng chí Trưởng ban tại cuộc họp giao ban ngày 22 tháng 02 năm 2021
15/TB-BQL 03/02/2021 Kết luận của đồng chí Trưởng ban tại cuộc họp giao ban ngày 02 tháng 02 năm 2021
1048/TB-BQL 16/12/2020 Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp giao ban ngày 14 tháng 12 năm 2020
1036/TB-BQL 10/11/2020 Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp giao ban ngày 09 tháng 11 năm 2020
1031/TB-BQL 28/10/2020 Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp giao ban ngày 26 tháng 10 năm 2020
1019/TB-BQL 10/09/2020 Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp giao ban ngày 07 tháng 9 năm 2020
921/TB-BQL 14/08/2020 Kết luận của Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp ngày 11 tháng 8 năm 2020
70/QÐ-BQL 07/08/2020 Về việc cử viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2020 (lớp 4)
880/TB-BQL 05/08/2020 Kết luận của Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp giao ban ngày 03 tháng 8 năm 2020
Hiển thị văn bản tạm thời không có.

Bạn đánh giá trải nghiệm với trang TTĐT của chúng tôi như thế nào?

Rất hài lòng
Hài lòng
Chưa hài lòng


Đang online: 1
Hôm nay: 48
Đã truy cập: 78001
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.